Välkommen till Plåtverkstan

Här kan du direkt beställa plåtprodukter.

Samtliga beställningar läggs i en arbetskö och utförs i den ordning de kommer in, om du vill ändra något i din beställning, kontakta oss så snart som möjligt. Alla beställningar är bindande.